KONTAKT

Eco-Engineering Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 11 lok.5
26-500 Szydłowiec

Prezes Zarządu:

Łukasz Sekuła

tel. 502 500 379
lukasz.sekula@ecoing.pl
www.ecoing.pl

KRS 0000239345, NIP 8512920653, REGON 320052101
Kapitał zakładowy 50.000 PLN